รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1038 (วุฒิ ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์) ครั้ง ที่ 1 จำนวน 1 อัตรา


ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2562 9:30:42     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 120

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1038 (วุฒิ ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์) ครั้ง ที่ 1  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิและรายละเอียด ดังนี้ http://personnel.mju.ac.th/edoc/news/7495.pdfดาวนโหลดใบสมัคร ได้ที่ http://personnel.mju.ac.th/search_result.php?show=1  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวสมัครงาน    

ข่าวล่าสุด

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณโครงการ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27/12/2562 12:03:05
30

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร รป.ม.การบริหารสาธารณะ เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค.2563

12/12/2562 11:25:32
76

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1038 (วุฒิ ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์) ครั้ง ที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

29/11/2562 9:30:42
121

ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (MJU Pre-TACS รอบที่ 1)

28/11/2562 16:52:50
118

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
188

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
232

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
197

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
240

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
260

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
258