กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2562 12:09:19     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 78

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการร่วมสืบสานประเพณีการถวายเทียนพรรษาให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพุทธศาสนา ร่วมสร้างจิตสำนึกอันดีแก่บุคลากรและนักศึกษา

ทั้งนี้ภายหลังจากถวายเทียนพรรษาแล้ว ท่านพระครูกวี กนตวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อ "ศีลและจริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น" ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในรายวิชา รป426 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น  ให้นักศึกษาเข้าใจในหลักคิด หลักธรรม และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
75

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
79

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
110

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
120

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
115

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8/6/2562 20:21:35
107

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7/6/2562 11:09:29
77

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในส่วนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

6/6/2562 16:23:22
111

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แสดงความยินดีกับ Mrs.Wang Jing นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

6/6/2562 16:02:26
105