โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2562 18:14:55     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 119

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และจัดเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต"  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารหลักสูตร ทำให้เห็นถึงอัตลักษณ์และทิศทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของวิทยาลัย ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
75

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
78

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
110

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
120

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
114

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8/6/2562 20:21:35
106

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7/6/2562 11:09:29
76

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในส่วนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

6/6/2562 16:23:22
111

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แสดงความยินดีกับ Mrs.Wang Jing นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

6/6/2562 16:02:26
105