ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2562 11:09:29     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 76

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" โดย Mr. Jamyang Phuntsho Rabted นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสิงหนาท ชั้น 3 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดยมีรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิริสัญลักษ์                   ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล     กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  ปัญญาดี               กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ  เอกเอี่ยม          กรรมการ
  5. อาจารย์ ดร.สมคิด  แก้วทิพย์                           กรรมการ

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
75

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
78

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
110

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
120

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
114

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8/6/2562 20:21:35
107

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7/6/2562 11:09:29
77

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในส่วนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

6/6/2562 16:23:22
111

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แสดงความยินดีกับ Mrs.Wang Jing นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

6/6/2562 16:02:26
105