โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต
8 พฤษภาคม 2566

เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ »

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
3 พฤษภาคม 2566

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

ประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ »

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
6 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ »

คลินิกวิจัย
15 พฤศจิกายน 2565

ให้คำปรึกษาก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านต่อ »

โครงการ Green Office
16 สิงหาคม 2565

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการวางระบบสื่อสารภายในองด์กร
19 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

นักศึกษาติดโควิด-19ควรปฏิบัติอย่างไร
7 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

ช่องทางติดต่อ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »