ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Youtube Chanel : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Link รับชมการถ่ายทอดสด : https://www.youtube.com/watch?v=zAv__FoYLsg และ Facebook: วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้