กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่