โครงการ Green Office

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ลิงด์เข้าร่วมโครงการ Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93564314604?pwd=ejQ0TGplYnVGK29INXczbmh4Smh0QT09

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่