Link เข้าร่วมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาลาโทษ

วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

Link เข้าร่วมโครงการ https://zoom.us/j/92099915050?pwd=cjJxYTlMa2hWWVlMaFFaY1dRdDhTQT09