ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางอรทัย ใจป้อ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีก 1 วาระ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่