ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางอรทัย ใจป้อ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีก 1 วาระ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

โครงการ Green Office

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา