ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางอรทัย ใจป้อ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีก 1 วาระ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

Link เข้าร่วมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาลาโทษ

วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”