ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ตามที่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับการจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 2 อัตรา และจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ในการนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามประกาศ ในลิงค์ด้านล่างนี้
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY4NjUy&method=inline

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไว