ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา 3 อัตรา เพื่อรับการจ้างเหมาบริการในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการจ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) ดังนี้

  1. จ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 2 อัตรา
  2. จ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY3NDg3&method=inline

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไว