ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันตนเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันตนเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ต.วังผาง อ.เวีียงหนองล่อง จ.ลำพูน และ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

**วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน) ลงทะเบียน ณ ลานสิงห์ไพร สัมภาษณ์ ณ ห้องสิงห์คำรณ ชั้น 3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
    เวลา 09.00-10.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษา
    เวลา 10.00-12.00 น. สัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป
    เวลา 13.00 เป็นต้นไป สัมภาษณ์บัณฑิตจบใหม่
**วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ลงทะเบียน ณ ลานสิงห์ไพร สัมภาษณ์ ณ ห้องสิงห์คำรณ ชั้น 3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์     
    เวลา 09.00-11.00 น. สัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป
    เวลา 11.00-12.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษา
    เวลา 13.00 เป็นต้นไป สัมภาษณ์บัณฑิตจบใหม่

ดาวน์โหลดประกาศและรายละเอียดการสัมภาษณ์ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDI0NTY3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การจ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การจ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยา

รับสมัคร ป.ตรี ม.6/ปวช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี