ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 มกราคม 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2564

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
25 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ »

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาออนไลน์ 2021
30 กันยายน 2564

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF)

อ่านต่อ »

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ปราชญ์กับการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง
13 กันยายน 2564

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.00น. - 11.00น.

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อ่านต่อ »