กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
6 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ »

คลินิกวิจัย
15 พฤศจิกายน 2565

ให้คำปรึกษาก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านต่อ »

โครงการ Green Office
16 สิงหาคม 2565

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการวางระบบสื่อสารภายในองด์กร
19 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

นักศึกษาติดโควิด-19ควรปฏิบัติอย่างไร
7 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

ช่องทางติดต่อ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

มาตรการต่างๆในช่วงเข้าเรียนตามปกติ
7 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ »

โครงการจรรยาบรรณดีชีวีเป็นสุข ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานจะอยู่ตลอดไป วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
27 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ »

Link เข้าร่วมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาลาโทษ
28 เมษายน 2565

วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ »