โครงการจรรยาบรรณดีชีวีเป็นสุข ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานจะอยู่ตลอดไป วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
27 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ »

Link เข้าร่วมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาลาโทษ
28 เมษายน 2565

วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดี
4 เมษายน 2565

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”
7 มีนาคม 2565

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 มกราคม 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2564

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
25 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ »

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ »