ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
29 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการฯ พื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
23 เมษายน 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับการจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พื้นที่ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์
22 มีนาคม 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

อ่านต่อ »

ประกาศ เรียกสำรองอันดับ 1 รายงานตัวเข้ารับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ตำบลวังผาง
1 มีนาคม 2564

ประกาศ เรียกสำรองอันดับ 1 รายงานตัวเข้ารับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ตำบลวังผาง

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(ตำบลป่าไผ่)
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลป่าไผ่

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(ตำบลวังผาง)
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลวังผาง

อ่านต่อ »