วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 พฤษภาคม 2566

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

อ่านต่อ »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 พฤษภาคม 2566

ได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 พฤษภาคม 2566

จัดโครงการเสวนาประเด็น การเมืองสีเขียว การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

อ่านต่อ »

โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมนรสิงห์

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
21 เมษายน 2566

นำโดยคณบดี รองคณบดี และ ผู้อำนวยการสำนักคณบดี หัวหน้างานพร้อมด้วยบุคลากร

อ่านต่อ »

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 เมษายน 2566

จัดโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวขอสูมาลาโทษ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง 2570
3 เมษายน 2566

เพื่อทบทวนทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัย

อ่านต่อ »

ผู้แทนจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มีนาคม 2566

ร่วมต้อนรับ Professor Yung-Hsiang Ying (Frank) รองอธิการบดี

อ่านต่อ »

ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 มีนาคม 2566

พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

อ่านต่อ »