คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

โครงการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์กราดยิง Active Shooter

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา

ได้จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 12/2566 ขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกั