วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ในวันที่7 มิถุนายน 2565  โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป มีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป  ต่อมา เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้”  ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ มาร่วมในพิธี และ เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ และในเวลา 13.30 น. พิธีสมโภชหอระฆัง ณ หอบริเวณหอระฆังศาลเจ้าพ่อโจ้

 

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหัส 65 / อินทนิล ช่อที่ 87) 2 หลักสูตร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการจรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานจะอยู่ตลอดไป

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับทีมนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นผู้แทนของผ