พิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แด่นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่2) แด่นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ 
ขอบคุณภาพจาก  Pit Jitpakdee และ กระทรวง อว.

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการเสวนาประเด็น การเมืองสีเขียว การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา