โครงการเสวนาวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดเวทีเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทยพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

เมื่อ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ประชุมห้องนรสิงห์  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ เสวนาวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทยสู่การเป็นมรดกโลก ในประเด็น "บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ" ด้วยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีผู้เชียวชาญร่วมเสวนาให้ความรู้  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผูัเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์   2. ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยและการกีฬาระดับสากล  3. ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว)  4. คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ  

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ สตูล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องรา