วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ สตูล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องราชสีห์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี และ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องราชสีห์ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอสันทราย (สันทรายโมเดล) และอำเภอแม่แจ่ม (แม่แจ่มโมเดล)และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินการตามพันธ์กิจของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

โครงการเสวนาวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดเวทีเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทยพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง