สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบสานของ             ชาวล้านนาตลอดมา ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และรอบคูเมืองเชียงใหม่

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

โครงการเสวนาวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดเวทีเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทยพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ สตูล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องรา