วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวแนวคิดใหม่ ชูแนวทาง 6 ด้านเชื่อมโยง “ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม”
1 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดงาน วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม
18 พฤศจิกายน 2564

“สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้า ฮักษาเมือง”

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมทอดกฐิน
8 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤศจิกายน 2564

ร่วมวางพวงมาลา

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ
14 ตุลาคม 2564

กับครอบครัว

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 ตุลาคม 2564

จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ตำบล ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ขอแสดงความยิ่งดี
5 ตุลาคม 2564

ศิษย์เก่าสิงห์ไพรได้รับรางวัลคุณงามความดี

อ่านต่อ »

งานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม งาน บุญสิงห์ไพร ในวันที่ 22 กันยายน 2564

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการถวายเทียนพรรษา
1 ตุลาคม 2564

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ วัดป่าเหมือด ต. ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่

อ่านต่อ »