ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
26 กันยายน 2565

ประจำปี 2565 “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้”

อ่านต่อ »

ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 กันยายน 2565

เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »

คณะอนุกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
29 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

อ่านต่อ »

คณะอนุกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
29 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ และผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 สิงหาคม 2565

เป็นเจ้าภาพร่วมและเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
16 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

งานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2565
10 สิงหาคม 2565

ประเพณีบุญสิงห์ไพร เป็นประเพณีการหลอมรวมจิตใจ

อ่านต่อ »

ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 สิงหาคม 2565

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี

อ่านต่อ »

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยบริหารศาสตร์
22 กรกฎาคม 2565

จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565

อ่านต่อ »