โครงการเสวนาวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย
12 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดเวทีเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทยพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

อ่านต่อ »

สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง
5 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้าฮักษาเมือง

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ สตูล
5 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องราชสีห์

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2573)
5 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
22 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต รายวิชา รศ 329 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการ และ ชุมชนบ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โครงการเสริมสร้างสุนทรียคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารสาธารณะ
22 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยคณะกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รายวิชา รป 445 สุนทรียศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

อ่านต่อ »

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกป่าและสร้างฝายต้นน้ำเพื่อรัก ระบบนิเวศตันน้ำลำธาร ปี 1
22 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกป่าและสร้างฝายต้นน้ำเพื่อรัก ระบบนิเวศตันน้ำลำธาร ปี 1

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ถวายเทียนพรรษา
22 ตุลาคม 2563

โดยคณะกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับรายวิชา รป 242

อ่านต่อ »

โครงการกิจกรรม "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน"
19 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน" บรรยายหัวข้อ "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน : คุณค่าของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ"

อ่านต่อ »