คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค
7 มิถุนายน 2564

87 ปีแม่โจ้ : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
7 มิถุนายน 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

อ่านต่อ »

Big Cleaning Day วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 พฤษภาคม 2564

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 เมษายน 2564

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

ทีมงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์พ่นน้ำยาซิลเว่อร์นาโน
20 เมษายน 2564

นำโดย ผศ.ดร ธรรมพร ตันตรา รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
21 เมษายน 2564

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักคณบดี หัวหน้างาน

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการเสวนาวิชาการ
1 เมษายน 2564

ในประเด็น "การเมืองท้องถิ่นสีเขียวเพื่อความร่วมมือและการมีส่วนร่วม"

อ่านต่อ »

โครงการเตรียมตัวสอบภาค ก. และภาษาอังกฤษ
1 เมษายน 2564

ว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการสร้างแนวป้องกันไฟป่าและฝายชะลอน้ำ
16 มีนาคม 2564

อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ นักศึกษารายวิชา

อ่านต่อ »