วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหัส 65 / อินทนิล ช่อที่ 87) 2 หลักสูตร

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 มิถุนายน 2565

จัดโครงการจรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานจะอยู่ตลอดไป

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 มิถุนายน 2565

จัดประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับทีมนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้เรียนทุกคนในวิทยาลัย

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค
7 มิถุนายน 2565

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

พิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2565

แด่นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านต่อ »

ผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 พฤษภาคม 2565

เดินหน้าพร้อมเซ็น MOU ร่วมกับปางช้างแม่สา เตรียมนำผลิตภัณฑ์มูลช้าง “คชาภัณฑ์” และปุ๋ยพลังช้าง

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11 พฤษภาคม 2565

โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมงาน งาน บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

อ่านต่อ »