มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ทีมงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์พ่นน้ำยาซิลเว่อร์นาโน

นำโดย ผศ.ดร ธรรมพร ตันตรา รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักคณบดี หัวหน้างาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการฯ พื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับการจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video