มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในหัวข้อ "วิถีการทำงานเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

87 ปีแม่โจ้ : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักศึกษา) เพื่อรับการจ้างเหมาในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video